Wycieczki

Obok tradycyjnych wycieczek szkolnych na koniec roku szkolnego oferujemy wymianę uczniowską ze szkołami w Omanie, Afryce Południowej, Kaliningradzie  Zielonej Górze, Baji (Węgry) i w Polsce.

 

W ostatnich latach nasi uczniowie odwiedzili w ramach wycieczek edukacyjnych oraz klasowych takie państwa jak Anglia, Włochy, Hiszpania, Rosja, Polska, Węgry i Francja.